Dołącz do pracy z nami!

W rolnictwie nie brakuje pracy!

 

?

Co mogę robić?

Pracuj u naszych rolników, aby również w tym roku udało im się sprzątnąć z pól swoje zbiory. Zostań pomocnikiem do żniw i zbiorów – nie tylko na czas zbiorów. Wielu rolników potrzebuje pomocy w przez cały rok!

Każdy może pracować

Udostępnij ofertę platformy AgriJob w gronie, które może na tym skorzystać. Udostępnij naszą ofertę w grupach, na stronach, w gronie swoich przyjaciół i znajomych.

Szczególnie w rolnictwie trudno jest jednej osobie wiele osiągnąć. Jak wiadomo, w dobrym zespole można góry przenosić. Zespołowa praca na polach, łąkach i stokach przebiega zawsze szybciej i łatwiej.

Kto chce aplikować w imieniu dwóch osób lub zespołu, powinien zgłosić się do gospodarstwa rolnego, które poszukuje dwóch lub większej liczby pracowników.

Pomóc może nam nawet ten, kto sam nie jest w stanie lub nie wolno mu pracować. Spytacie jak? To proste: wysyłając ofertę platformy AgriJob do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane pracą w rolnictwie.

w

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz często zadawane pytania dotyczące poszukiwania pracy na stronie AgriJobs.Jeżeli nie znajdziesz satysfakcjonującej odpowiedzi, napisz do nas mail. Chętnie pomożemy.

O poszukiwaniu pracy na platformie AgriJob

Kto może pracować w rolnictwie?

Zasadniczo każdy może pracować w gospodarstwie rolnym. Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach. Pracownik musi mieć co najmniej 16 lat. W przypadku osób spoza krajów UE wymagane jest pozwolenie na pobyt.
Wszystkich pracowników należy wówczas zameldować zgodnie z przepisami.

Kto może zamieszczać ogłoszenia na platformie AgriJob?

W serwisie AgriJob mogą ogłaszać się wyłącznie pracodawcy prowadzący gospodarstwa rolne i poszukujący pracowników. Osoby poszukujące pracy nie mogą zamieszczać tam swoich aplikacji. Mogą jednak zapisać się na biuletyn informacyjny o ofertach pracy.

Czy platforma jest bezpłatna?

Dla osób poszukujących pracy korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Można zatem bezpłatnie i bez zobowiązań przeglądać oferty gospodarstw i aplikować na ciekawe ogłoszenia.

O stosunku pracy

Czy taki pracownik jest zarejestrowany i ubezpieczony?

Każdy pracodawca jest zobowiązany zgłosić w urzędzie pracy zawarty stosunek pracy, wystawić dla pracownika pasek z rozliczeniem wynagrodzenia i oczywiście wypłacić wynagrodzenie. Urzędowe zgłoszenie jest jednoznaczne z obowiązkowym ubezpieczeniem w NISF/INPS oraz w Instytucie Ubezpieczeń od Wypadków INAIL.

Jak długo trwa stosunek pracy?

Czas trwania stosunku pracy uzgadniają między sobą pracodawca i pracobiorca. Jest to ich decyzja i zależy oczywiście od zapotrzebowania gospodarstwa na pracowników. Włoskie ustawy i układy zbiorowe dokładnie regulują stosunki pracy. Zawarte w nich przepisy określają zasady regulujące stosunek pracy.

Ile będę zarabiać?

Wysokość wynagrodzenia zależy od doświadczenia, wykształcenia, zakresu odpowiedzialności w gospodarstwie itd. Każdemu pracownikowi przysługuje płaca oparta na układzie zbiorowym pracy. Ta z kolei zależy od zaszeregowania. Gospodarstwa mogą wypłacać wyższe wynagrodzenia od minimalnego, to zależy już od bezpośrednich uzgodnień.

Przejść do aktualnych ofert pracy?