Dołącz do pracy z nami!

W rolnictwie nie brakuje pracy!

 

?

Co mogę robić?

Pracuj u naszych rolników, aby również w tym roku udało im się sprzątnąć z pól swoje zbiory. Zostań pomocnikiem do żniw i zbiorów – nie tylko na czas zbiorów. Wielu rolników potrzebuje pomocy w przez cały rok!

Zadbaj razem z nami, aby półki sklepowe były pełne oraz aby sprawnie działało lokalne zaopatrzenie. Nie można dopuścić, aby regionalne warzywa i owoce w Południowym Tyrolu pozostały niezebrane, ponieważ naszym rolnikom brakuje pracowników!

Każdy może pracować

Udostępnij ofertę platformy AgriJobs w gronie, które może na tym skorzystać. Udostępnij naszą ofertę w grupach, na stronach, w gronie swoich przyjaciół i znajomych.

Szczególnie w rolnictwie trudno jest jednej osobie wiele osiągnąć. Jak wiadomo, w dobrym zespole można góry przenosić. Zespołowa praca na polach, łąkach i stokach przebiega zawsze szybciej i łatwiej.

Kto chce aplikować w imieniu dwóch osób lub zespołu, powinien zgłosić się do gospodarstwa rolnego, które poszukuje dwóch lub większej liczby pracowników.

Pomóc może nam nawet ten, kto sam nie jest w stanie lub nie wolno mu pracować. Spytacie jak? To proste: wysyłając ofertę platformy AgriJobs do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane pracą w rolnictwie.

w

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz często zadawane pytania dotyczące poszukiwania pracy na stronie AgriJobs.it. Jeżeli nie znajdziesz satysfakcjonującej odpowiedzi, napisz do nas mail. Chętnie pomożemy.

O poszukiwaniu pracy na platformie AgriJobs

Kto może pracować w rolnictwie?

Zasadniczo każdy może pracować w gospodarstwie rolnym. Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach. Pracownik musi mieć co najmniej 16 lat. W przypadku osób spoza krajów UE wymagane jest pozwolenie na pobyt.
Wszystkich pracowników należy wówczas zameldować zgodnie z przepisami.

Kto może zamieszczać ogłoszenia na platformie AgriJobs?

Ogłoszenia na platformie AgriJobs mogą zamieszczać tylko członkowie Południowotyrolskiego Stowarzyszenia Rolników Südtiroler Bauernbund, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i poszukują pracowników. Osoby poszukujące pracy nie mogą publikować swoich ofert. Ale mogą zapisać się do newslettera z pracą.

Czy platforma jest bezpłatna?

Dla osób poszukujących pracy korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Można zatem bezpłatnie i bez zobowiązań przeglądać oferty gospodarstw i aplikować na ciekawe ogłoszenia.

O stosunku pracy

Czy w dalszym ciągu mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych NASPI lub DisColl?

Tak, stosunek pracy na czas określony (pracownicy dniówkowi) w rolnictwie nie wpływa na zasiłek dla bezrobotnych. Obowiązuje jednak warunek, że umowa nie może trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych z możliwością przedłużenia na kolejne 30 dni i że dochód uzyskany w sektorze rolnictwa nie wyniesie w roku 2020 więcej niż 2000 euro. Dochód podlega przy tym normalnemu opodatkowaniu.

Co się dzieje z zasiłkiem dla bezrobotnych, jeżeli umowa trwa dłużej niż łącznie 60 dni?

W takim przypadku pobierający zasiłek dla bezrobotnych mogą wprawdzie zawrzeć stosunek pracy, ale muszą to zgłosić w NISF/INPS. Wówczas na czas obowiązywania stosunku pracy zasiłek dla bezrobotnych zostanie zawieszony. Taka sytuacja może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Również w tym przypadku należy zasięgnąć informacji w biurze Patronatu (www.sbb.it/patronat), gdzie był złożony wniosek o zasiłek. Także aby dokonać zgłoszenia do NISF/INPS.

Czy taki pracownik jest zarejestrowany i ubezpieczony?

Każdy pracodawca jest zobowiązany zgłosić w urzędzie pracy zawarty stosunek pracy, wystawić dla pracownika pasek z rozliczeniem wynagrodzenia i oczywiście wypłacić wynagrodzenie. Urzędowe zgłoszenie jest jednoznaczne z obowiązkowym ubezpieczeniem w NISF/INPS oraz w Instytucie Ubezpieczeń od Wypadków INAIL.

Jak długo trwa stosunek pracy?

Czas trwania stosunku pracy uzgadniają między sobą pracodawca i pracobiorca. Jest to ich decyzja i zależy oczywiście od zapotrzebowania gospodarstwa na pracowników. Włoskie ustawy i układy zbiorowe dokładnie regulują stosunki pracy. Zawarte w nich przepisy określają zasady regulujące stosunek pracy.

Ile będę zarabiać?

Wysokość wynagrodzenia zależy od doświadczenia, wykształcenia, zakresu odpowiedzialności w gospodarstwie itd. Każdemu pracownikowi przysługuje płaca oparta na układzie zbiorowym pracy. Ta z kolei zależy od zaszeregowania. Gospodarstwa mogą wypłacać wyższe wynagrodzenia od minimalnego, to zależy już od bezpośrednich uzgodnień.

Otrzymuję wynagrodzenie wyrównawcze. Czy mogę pracować w rolnictwie?

Tak, osoby otrzymujące wynagrodzenie wyrównawcze, których stosunek pracy u pierwotnego pracodawcy jest całkowicie zawieszony, mogą pracować w rolnictwie i nie ma to wpływu na wynagrodzenie wyrównawcze. Jednak również tutaj obowiązuje warunek, że umowa nie może trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych z możliwością przedłużenia na kolejne 30 dni i że dochód uzyskany w sektorze rolnictwa nie wyniesie w roku 2020 więcej niż 2000 euro. Dochód podlega przy tym normalnemu opodatkowaniu.

Jak wygląda sytuacja, jeżeli otrzymuję tylko częściowe wynagrodzenie wyrównawcze?

Również w tym przypadku wolno pracować w rolnictwie. Wynagrodzenie wyrównawcze zostanie jednak pomniejszone o liczbę dni przepracowanych efektywnie w rolnictwie. Innymi słowy znaczy to, że otrzymasz wynagrodzenie wyrównawcze mniejsze o liczbę dni, jaka będzie figurować na pasku z rozliczeniem wynagrodzenia ze stosunku pracy w rolnictwie.
Ze zgłoszeniem w urzędzie pracy zwartego stosunku pracy w rolnictwie wiąże się też zawiadomienie NISF/INPS
Aby uniknąć problemów w przyszłości, bardzo ważne jest, aby poinformować swojego pierwotnego pracodawcę o zawarciu drugiego stosunku pracy. Jest to szczególnie ważne wówczas, jeżeli to pracodawca wypłaca wynagrodzenie wyrównawcze. W takiej sytuacji należy przedłożyć pracodawcy pasek z rozliczeniem wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie wyrównawcze wypłaca bezpośrednio NISF/INPS, wówczas należy tam przedłożyć pasek z rozliczeniem wynagrodzenia.

AgriJobs.it

W jakim celu stworzono tę platformę?

AgriJobs to nowa platforma pośrednictwa pracy Południowotyrolskiego Stowarzyszenia Rolników (Südtiroler Bauernbund, SBB), stworzona specjalnie na potrzeby rolników i przedsiębiorstw działających w rolnictwie. Członkowie Południowotyrolskiego Stowarzyszenia Rolników mają dostęp za pośrednictwem znanej im platformy mein.sbb, gdzie mogą kilkoma kliknięciami zamieszczać oferty pracy dla robotników rolnych, pracowników dniówkowych czy pracowników biurowych. Dzięki działaniom promocyjnym i optymalizacji wyszukiwarki zwiększają się szanse na dostrzeżenie danego gospodarstwa rolnego i powiązanych z nimi ofert pracy.

Tyrol Południowy trzyma się razem

Przejść do aktualnych ofert pracy?