Declarație de confidențialitate

Asociația fermierilor din Tirolul de Sud, cu sediul în str. Kanonikus-Michael-Gamper 5, 39100 Bozen (BZ), cod fiscal IT01521720217 (denumit în continuare „responsabilul”), în calitate de responsabil pentru procesarea datelor, declară că datele dumneavoastră vor fi procesate în modalitățile detaliate mai jos pentru următoarele scopuri, conform art. 13 al Ordinului Legislativ nr. 196 din 30.06.2003 (denumit în continuare „codul pentru protecția datelor”) și art. 13 al regulamentului (UE) nr. 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”):

1. Obiectul procesării datelor

Responsabilul procesează datele cu caracter personal, care servesc la identificare și nu sunt sensibile (de ex. dar nu limitate la prenume, nume de familie, numele firmei, numere de telefon, adrese de e-mail, denumite în continuare „date cu caracter personal” sau doar „date”) pe care le transmiteți în timpul înregistrării pe pagina de internet www.agrijobs.it a responsabilului (denumit în continuare „pagină de internet”), în cadrul participării la sondaje de opinie și sondaje cu privire la satisfacție, la completarea de formulare în vederea înregistrării pentru evenimentele responsabilului direct pe pagina de internet, în cadrul cererilor online pentru detaliere sau de ajutor, și cu rugămintea de a fi transmis buletinul informativ.

2. Scopul procesării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate:
A) fără acordul dumneavoastră expres (art. 24 literele a), b), c) din codul pentru protecția datelor și art. 6, literele b) și e) GDPR pentru următoarele scopuri profesionale:

 • Administrarea și întreținerea paginii de internet;
 • Permiterea utilizării de eventuale servicii solicitate de dumneavoastră;
 • Participarea prin pagina de internet la festivități organizate de responsabil (de ex. evenimente);
 • Procesarea de solicitări de contact;
 • Respectarea condițiilor și obligațiilor prevăzute conform legii, regulamentelor, prevederilor legale UE sau ordonanțelor autorităților;
 • Respectarea obligațiilor în legătură cu administrarea;
 • Respectarea scopurilor statutare;
 • Prevenirea sau dezvăluirea delictelor de înșelăciune sau abuz referitoare la pagina de internet;
 • Exercitarea drepturilor responsabililor, de exemplu punerea în aplicare a unui drept în fața instanței.

3. Modalități de procesare

Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în conformitate cu procedurile denumite în art. 4 al Codului pentru protecția datelor și art. 4 n. 2) al GDPR, adică: înregistrarea, stocarea, organizarea, stocarea, inspectarea, procesarea, modificarea, selectarea, crearea extraselor, juxtapunerea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, ștergerea și distrugerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate atât pe suport de hârtie, cât și prin procese electronice și/sau automate prin utilizarea unei pagini de internet pe suport de Cloud, administrată de Asociația fermierilor din Tirolul de Sud. Responsabilul procesează datele cu caracter personal cât timp sunt necesare pentru scopurile amintite mai sus, dar cel mult 10 ani după terminarea relației în scopuri profesionale, respectiv cel mult 2 ani după înregistrarea datelor în cazul altor scopuri.

4. Securitatea

Responsabilul introduce numeroase măsuri de securitate pentru protejarea datelor dumneavoastră împotriva pierderii, abuzului sau intervenției. Va introduce în special măsurile amintite în art. 32-34 ale Codului pentru protecția datelor și art. 32 din GDPR; folosește tehnici de criptare a datelor în conformitate cu standardul AES (BCrypt), precum și protocolul protejat de transmitere al datelor, cunoscut sub numere HL7 și HTTPS și respectă standardele ISO/IEC 27000, WG3 și WG4

5. Accesul la date

Datele dumneavoastră pot deveni accesibile în scopurile amintite la art. 2.A) și 2.B) pentru:

angajații responsabilului, în calitate de împuterniciți și/sau procesatori de date și/sau administratori de sistem;
companii terțe sau alte entități legale, furnizori, tehnicieni de suport hardware și software, instituții de credit, liber-profesioniști ș.a.m.d.), care își execută activitatea în Outsourcing în calitate de responsabil procesator de date pentru responsabil.

6. Divulgarea datelor

Responsabilul este autorizat să divulge datele dumneavoastră inclusiv fără acordul dumneavoastră expres (conform art. 24 litera a), b) și d) din Codul pentru protecția datelor și art. 6 litera b) și c) din GDPR), pentru scopurile denumite în art. 2.A), organismelor de supraveghere, autorităților judiciare, precum și altor entități legale, în fața cărora divulgarea este prevăzută de lege pentru îndeplinirea scopurilor amintite. Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate public.

7. Transmiterea datelor

Administrarea și stocarea datelor cu caracter personal are loc în interiorul Europei, pe servere instalate în UE ale responsabilului sau ale companiilor terțe contractate de acesta, numite procesatori de date. Se transmit în special datele fermierilor, în baza unei convenții existente, către Confagricoltura, la sediul C.so Vittorio Emanuele II, 101, 00186 Roma

8. Comunicarea datelor și urmările refuzului de a furniza informații

Comunicarea datelor este obligatorie pentru scopurile descrise în Art. 2.A). În caz contrar nu pot fi garantate înregistrarea pe pagina de internet, dar nici serviciile denumite în art. 2.A). Comunicarea datelor este în schimb facultativă pentru scopurile descrise în Art. 2.B). Puteți deci refuza comunicarea datelor, respectiv procesarea datelor comunicate; în acest caz nu veți primi invitații pe e-mail la eveniment, buletine informatice și sondaje de opinie sau de satisfacție. În acest caz aveți în continuare dreptul de a utiliza serviciile denumite la art. 2.A).

9. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată vă revin următoarele drepturi în conformitate cu capitolul 3 GDPR:

I. Dreptul de a fi informat dacă există date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, chiar și în cazul în care nu sunt încă salvate și dreptul de a vi se transmite aceste date într-un format lizibil;

II. Dreptul de a primi informații despre: a) proveniența datelor cu caracter personal; b) scopul și modalitățile de procesare; c) sistemul utilizat, dacă datele sunt procesate electronic; d) cele mai importante date în vederea identificării responsabililor, ai procesatorilor și ai reprezentantului numit, conform art. 5, alin. 2 al Codului pentru protecția datelor și art. 3, alin 1 al GDPR; e) persoanele sau categoriile de persoane către care este permisă transmiterea datelor cu caracter personal, sau reprezentanții atribuiți ca teritoriu, care pot lua la cunoștință aceste informații în calitate de responsabili sau împuterniciți;

III. Dreptul de a primi următoarele: a) actualizarea, corectarea sau, dacă vă interesează, completarea datelor; b) ștergerea, anonimizarea sau blocarea datelor procesate ilicit, inclusiv pentru cele a căror stocare nu este necesară în scopurile pentru care au fost colectare sau procesate ulterior; c) confirmarea dumneavoastră cu privire la faptul că procedurile indicate la literele a) și b) au fost comunicate părții căreia i se transmit datele sau în cadrul căreia sunt distribuite, în măsura în care acest lucru nu este imposibil sau dacă amploarea mijloacelor ar fi nejustificat de mare în raport cu dreptul protejat;

IV. Dreptul de a se opune total sau parțial următoarelor: a) procesarea datelor cu caracter personal care vă privesc, din motive întemeiate, chiar dacă aceste date corespund scopului colectării datelor; b) procesarea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă procesarea are loc în scopul expedierii de materiale publicitare sau al vânzării directe, al studiilor de piață sau al sondajelor de opinie sau în scopul informațiilor comerciale și dacă sunt utilizate în acest sens sistemele de apelare fără participarea persoanelor prin e-mail și/sau marketing telefonic obișnuit și/sau publicitatea obișnuită prin poștă. Dreptul de a se opune al persoanei vizate, ilustrat la punctul b), cu privire la scopurile de marketing prin intermediul proceselor automate cuprinde și procesele obișnuite; este exceptat de aici în orice situație dreptul persoanei vizate la exercitarea parțială a dreptului de a se opune. Persoana vizată prin urmare posibilitatea de a primi mesaje numai prin mijloacele obișnuite sau numai mesaje automate sau niciunul din cele două tipuri de mesaje.

Dacă sunt aplicabile, vă revin de asemenea drepturile denumite în Art. 16-21 ale GDPR (dreptul la corectarea datelor, ștergerea datelor, restricționarea procesării datelor, portabilitatea datelor, dreptul la opunere), precum și dreptul la reclamație la responsabilul pentru protecția datelor.
În acest context aveți dreptul de a revoca acordul în orice moment, dar legalitatea procesării datelor efectuate pe baza acordului dumneavoastră rămâne neschimbată până la momentul revocării.
Puteți înainta reclamațiile la autoritatea pentru reglementare din Roma: Garante per la protezione dei dati personali, cu sediul în Piazza Venezzia, n. 11, 00187, Roma

10. Posibilități de exercitare a drepturilor legale

Vă puteți exercita drepturile în orice moment. Trimiteți în acest sens

o scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa Asociației fermierilor din Tirolul de Sud, str. Kanonikus-Michael-Gamper 5, 39100 Bozen sau
un e-mail responsabilului pentru protecția datelor (RPD): [email protected]

11. Minori

Această pagină de internet și serviciile responsabilului nu sunt destinate minorilor cu vârsta sub 18 ani. Datele cu caracter personal cu privire la minori nu vor fi colectate deliberat de responsabil. În cazul salvării neintenționate a informațiilor cu privire la minori, acestea vor fi șterse fără întârziere în urma solicitării utilizatorului.

12. Responsabili, procesatori de date și împuterniciți

Responsabilul pentru procesarea datelor este Asociația fermierilor din Tirolul de Sud, cu sediul în 39100 Bozen, str. Kanonikus-Michael-Gamper 5. Lista procesatorilor și a împuterniciților pentru procesarea datelor este păstrată la sediul responsabilului.

13. Modificările declarației de confidențialitate

Această declarație de confidențialitate poate fi modificată. De aceea se recomandă parcurgerea periodică a declarației de confidențialitate și referirea la versiunea în vigoare.

14. Funcție de înregistrare

Vă oferim posibilitatea de a vă înregistra pe pagina noastră de internet. Datele introduse în timpul înregistrării, vizibile în masca de introducere a formularului de înregistrare, sunt colectate și salvate exclusiv pentru utilizarea ofertei noastre. Nu are loc transferul către terți. Nu are loc nici compararea datelor colectate cu posibile date, care sunt colectate de alte componente ale paginii noastre.

15. Anunțuri cu locuri de muncă online

Datele dumneavoastră se colectează în scopul publicării anunțului cu locuri de muncă. Acceptarea prevederilor privind protecția datelor are loc “mein SBB” personal sau pe această pagină de internet, făcând clic pe chenarul prevederilor privind protecția datelor.

16. Google Web Fonts

Această pagină folosește așa-numite Web Fonts, furnizate de Google, pentru o redare unitară a fonturilor. Browserul dumneavoastră încarcă Web Font-urile necesare, la accesarea unei pagini, pentru afișarea corectă a textelor și fonturilor.
În acest sens, browserul folosit de dumneavoastră trebuie să se conecteze la serverele Google. Astfel Google ia la cunoștință faptul că pagina noastră de internet a fost accesată de adresa dumneavoastră de IP. Utilizarea de Google Web Font are loc în interesul unei reprezentări unitare și atractive a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes îndreptățit conform Art. 6, alin. 1 lit. f al GDPR.
Dacă browserul dumneavoastră nu acceptă Web Fonts, se va utiliza fontul standard al computerului dumneavoastră.
Regăsiți mai multe informații despre Google Web Fonts pe https://developers.google.com/fonts/faq și în Declarația de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Further information on Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in the Google data protection declaration: https://www.google.com/policies/privacy/.

17. Font Awesome

Această pagină folosește așa-numite Web Fonts, furnizate de Fonticons, Inc., pentru o redare unitară a fonturilor. Browserul dumneavoastră încarcă Web Font-urile necesare, la accesarea unei pagini, pentru afișarea corectă a textelor și fonturilor.
În acest sens, browserul folosit de dumneavoastră trebuie să se conecteze la serverele Fonticons, Inc. Astfel Fonticons, Inc. ia la cunoștință faptul că pagina noastră de internet a fost accesată de adresa dumneavoastră de IP. Utilizarea de Web Fonts are loc în interesul unei reprezentări unitare și atractive a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes îndreptățit conform Art. 6, alin. 1 lit. f al GDPR. Dacă browserul dumneavoastră nu acceptă Web Fonts, se va utiliza fontul standard al computerului dumneavoastră.
Regăsiți mai multe informații despre Font Awesome pe https://fontawesome.com/help și în Declarația de confidențialitate Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

18. YouTube

Platforma noastră utilizează funcția de încorporare YouTube pentru afișarea și redarea filmulețelor Google. Administratorul paginilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Fiindcă Google Inc., inclusiv toate filialele sale complet cu sediu în SUA, este certificat conform EU-US Privacy Shield, transmiterea datelor în SUA este permisă conform articolului 45 al GDPR.

Atunci când vizitați una din paginile noastre de internet în care a fost încorporat un filmuleț Youtube, se realizează o legătură cu serverele Youtube. Astfel serverului YouTube este înștiințat care dintre paginile noastre ați vizitat-o. Utilizatorii conectați cu un cont YouTube permit YouTube să atribuie comportamentul de navigare profilului personal. Utilizarea de YouTube are loc în interesul unei reprezentări atractive a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes îndreptățit conform Art. 6, alin. 1 lit. f al GDPR.

Mai multe informații cu privire la accesul datelor de utilizator regăsiți în Declarația de confidențialitate YouTube, pe: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

19. Alarmă – locuri de muncă (buletin informativ)

Cei care caut locuri de muncă au posibilitatea pe AgriJobs să fie notificați pe e-mail cu privire la locuri de muncă noi conform preferințelor selectate. Dacă doriți să utilizați acest serviciu, trebuie să indicați la înregistrare o adresă de e-mail valabilă, precum și numele dumneavoastră, precum și cel puțin o preferință pentru locuri de muncă. Vom folosi aceste date exclusiv pentru transmiterea informațiilor solicitate și nu vom transmite datele către terți. Înregistrarea are loc prin intermediul unui proces Double-Opt-In. Pentru asigurarea autentificării, adică pentru a evita abonamentele neautorizate la alarme de locuri de muncă în numele unor terți, vă vom transmite un e-mail de confirmare după prima înregistrare, în care vă rugăm să reconfirmați înregistrarea făcând clic pe linkul din e-mail. Expedierea mesajelor de alarmă pentru locuri de muncă va avea loc după confirmarea e-mailului de confirmare. Procesarea datelor introduse în formularul pentru alarma pentru loc de muncă are loc exclusiv pe baza acordului dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. al GDPR). Puteți revoca oricând acordul transmis pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail, a numelui, precum și pentru utilizarea acestora pentru expedierea alarmei pentru locuri de muncă prin linkul corespunzător din alarma pentru locuri de muncă/buletinul informativ. Legalitatea procesării efectuate deja a datelor nu este influențată de revocare. Datele dumneavoastră rămân stocate în cadrul unui contract referitor la utilizarea alarmei pentru locuri de muncă pe durata perioadei contractuale, adică până alarma este reziliată de dumneavoastră sau de noi.

 

Politică cookie


Pagina de internet www.agrijobs.it utilizează module cookie. Mai jos găsiți mai multe informații despre modulele cookie, modul în care sunt folosite pe pagina de internet și în ce mod sunt citite. Prin continuarea navigării după citirea bannerului, vă exprimați acordul pentru utilizarea modulelor cookie în conformitatea cu directiva pentru module cookie.

1. Ce sunt modulele cookie?

Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt trimise pe aparatele dumneavoastră electronice (PC, tabletă, etc.) în timpul vizitei unei pagini de internet. La navigările următoare, modulele cookie sunt returnate paginii inițiale de internet, sau unei pagini terțe de internet, care pot recunoaște un modul cookie specific. Cookies au un rol de stocare a informațiilor pentru o pagină de internet, astfel încât aceasta să că recunoască aparatul pentru o viitoare vizită pe aceeași pagină de internet. Modulele cookie permit și salvarea setărilor browserului dumneavoastră, oferindu-vă astfel o experiență funcțională a paginii de internet și structurând conținutul paginii cât mai personal. Pe următorul link www.aboutcookies.org puteți regăsi mai multe informații despre modulele cookie, pentru a afla ce au setat modulele cookie pe dispozitivul dumneavoastră, cum procesează acestea conținutul setat și cum îl puteți șterge.

 

2. Tipuri de module cookie

Modulele cookie pot fi de natură tehnică, analitică sau de profiling. Pagina de internet utilizează module cookie tehnice de „conferință” și module cookie permanente de furnizor inițial. Pagina de internet utilizează și următoarele Cookies analitice de furnizor terț:

 • Google Analytics
  Google Analytics este un serviciu de analiză web al Google Inc. (denumit în continuare „Google”). Google Analytics utilizează module cookie pentru a ajuta la analizarea utilizării paginii de internet de către alți utilizatori. Informațiile furnizate de modulele cookie sunt cedate către Google și stocate pe serverele sale din SUA. Google va procesa aceste informații în numele nostru, pentru a evalua utilizarea paginii noastre de internet prin crearea de rapoarte agregate și anonime despre activitatea de pe pagina de internet și oferirea altor servicii legate de aceste activități. La nevoie Google va transmite aceste informații către terți, dacă acest lucru este prevăzut de lege sau dacă acești terți folosesc aceste date în numele Google. Google nu va corela adresa dumneavoastră de IP în niciun caz cu alte date Google. Puteți împiedica utilizarea de Cookies prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră, dar în acest caz nu veți putea utiliza toate funcțiile paginii de internet. Prin utilizarea paginii de internet declarați că sunteți de acord cu procesarea datelor de către Google în modul descris mai sus și în scopul descris mai sus. Mai multe informații regăsiți pe http://www.google.com/analytics/terms/de.html
  Dezabonare: îi interzic lui Google Analytics să mă urmărească

 

 • Google Maps
  Această pagină utilizează serviciul de hărți Google Maps printr-un API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
  Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps este nevoie de stocarea adresei dumneavoastră de IP. Aceste informații sunt transmise de regulă unui server Google din SUA și sunt stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu influențează transmiterea acestor date.
  Utilizarea de Google Maps are loc în interesul unei reprezentări atractive a ofertelor noastre online și al localizării simple a localităților indicate pe pagina noastră de internet. Aceasta reprezintă un interes îndreptățit conform Art. 6, alin. 1 lit. f al GDPR.
  Mai multe informații cu privire la utilizarea datelor de utilizator regăsiți în Declarația de confidențialitate Google pe: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pagina de internet preia unelte care reduc identificarea de Cookies, ca de ex. „gat._anonymizelp ()”, pentru garantarea anonimizării IP-ului (așa-numitul “IP-masking“). Pagina de internet nu utilizează module cookie de profiling

3. Scop

Modulele cookie tehnice utilizate de pagina noastră de internet servesc la ușurarea navigării și vă oferă posibilitatea de a utiliza serviciile paginii de internet. Datorită acestora nu trebuie să introduceți din nou date precum numele de utilizator pentru conectare, la o a doua accesare. Modulele cookie analitice sunt utilizate în scopuri statistice, pentru a analiza și a monitoriza modul în care utilizați pagina de internet (de ex. numărul de accesări și vizualizările paginii), pentru a ne permite îmbunătățirea paginii de internet cu privire la operare și navigare.

4. Cum se verifică și se șterg modulele cookie

Puteți autoriza utilizarea de module cookie prin continuarea navigării pe pagină după citirea bannerului. Puteți să nu autorizați utilizarea de module cookie sau o puteți dezactiva oricând, prin modificarea manuală a configurației browserului dumneavoastră și prin urmarea instrucțiunilor din Cookie Manager Policies. Pentru a vă asigura de faptul că browserul dumneavoastră refuză modulele cookie, facem trimitere la instrucțiunile furnizorului browserului dumneavoastră. Regăsiți un manual complet pe www.aboutcookies.org.

Transmiterea de date este opțională. Vă informăm însă că neautorizarea/dezactivarea de module cookie pot împiedica utilizarea anumitor funcții de pe pagina de internet. Pentru informații referitoare la: metode de utilizare, accesul la date, comunicarea de date, drepturile persoanei în cauză, drepturi de exercitare, proprietar, responsabil, vă rugăm citiți Declarația noastră de confidențialitate.

Contact: pentru orice informații referitoare la această Politică cookie, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: [email protected], sau trimiteți-ne o scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa Asociația fermierilor din Tirolul de Sud, str. Kanonikus-Michael-Gamper 5, cod cutie poștală 421, 39100 Bozen (BZ)

 

This privacy policy is a translation from German published on https://agrijobs.it/privacy/. Only the original text is legally binding.